Witamy w Prozeko!

Dostarczamy naturalną energię

Nasza firma w Wołominie specjalizuje się w projektowaniu i montażu wysokiej klasy systemów zasilania - paneli słonecznych i pomp ciepła. Nowoczesne systemy, które oferujemy, opierają się wyłącznie na odnawialnych źródłach energii. Dzięki wykorzystaniu darmowej energii słonecznej, możemy wspólnie budować przyszłość wolną od zanieczyszczeń. Energia ze słońca już od tysięcy lat służyła ludziom do suszenia ubrań i żywności, rozniecania ognia czy ogrzewania pomieszczeń, jednak dopiero od niedawna wykorzystywana jest do wytwarzania prądu elektrycznego.

Czytaj więcej

Zapewniamy kompleksową obsługę, w której skład wchodzi:

Doradztwo

Profesjonalne doradztwo i wybór najkorzystniejszych rozwiązań. Gwarantujemy fachowe poradnictwo z zakresu naszej branży oraz dostosowanie najlepszych rozwiązań.

Pośrednictwo

Pośrednictwo i pomoc w dokonaniu wszelkich formalności. Posiadamy doświadczenie w dopełnianiu wszelkich formalności związanych z umowami energetycznymi.

Montaż

Montaż paneli fotowoltaicznych lub pomp ciepła. Nasza firma w Wołominie zapewnia profesjonalny i bezpieczny montaż paneli słonecznych oraz pomp ciepła w dogodnych terminach.

Dotacje

Pozyskiwanie dotacji unijnych. Służymy pomocą i poradą w zakresie wypełniania wniosków oraz zdobywania środków finansowych.

Fotowoltaika - Panele Fotowoltaiczne - Panele Słoneczne

Energia słoneczna jest jednym z najczęściej eksploatowanych źródeł energii odnawialnej. Oznacza to, iż pomimo stosunkowo intensywnego użytkowania, jej zasoby nie wyczerpują się i nie dochodzi do ich deficytu. Co więcej, pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych jest metodą bezpieczną dla naszej planety, ponieważ nie powoduje to szkód, które zazwyczaj towarzyszą wykorzystywaniu surowców nieodnawialnych, takich jak węgiel kamienny, ropa naftowa czy gaz ziemny. Fakt ten jest szczególnie istotny w kontekście szeroko pojętej ekologii i zapobiegania degradacji środowiska naturalnego. Poza energią słoneczną, innymi odnawialnymi źródłami energii są także energia wiatrowa oraz energia wodna. Gałąź przemysłu jaką jest energetyka słoneczna, opiera się na pozyskiwaniu, przetwarzaniu i wykorzystaniu energii słonecznej, pochodzącej z promieniowania słonecznego. Na promieniowanie słoneczne składają się trzy rodzaje promieniowania docierające do powierzchni Ziemi: promieniowanie bezpośrednie, rozproszone oraz odbite. Rosnąca popularność korzystania z energii słonecznej w Polsce wynika z relatywnie dobrych warunków do jej wykorzystywania, przy odpowiednim dostosowaniu urządzeń do cech promieniowania w określonym miejscu i czasie. Energia pozyskana z promieniowania słonecznego może być wykorzystywana na trzy, główne sposoby: poprzez bezpośrednie przetwarzanie energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną, przetwarzanie energii promieniowania słonecznego na energię cieplną w kolektorach słonecznych, a także pośrednie jej przetwarzanie w energię elektryczną w piecach słonecznych lub wykorzystanie jej w przemyśle.

Jak pozyskać energię ze słońca?

Mówiąc o przetwarzaniu energii słonecznej, wyodrębnia się dwa możliwe sposoby: zamianę na energię elektryczną oraz zamianę na energię cieplną. Niezależnie od preferowanej opcji, do osiągnięcia zamierzonego celu konieczne jest posiadanie odpowiedniej instalacji. Przetwarzanie energii pochodzącej z promieniowania słonecznego na energię cieplną odbywa się za pośrednictwem kolektorów słonecznych. Zasada działania kolektorów słonecznych opiera się na występowaniu tzw. nośnika ciepła, którym może być ciecz lub gaz. Ów nośnik wchłania energię słoneczną, a następnie wytwarza energię cieplną. Najpopularniejszym wariantem kolektorów słonecznych są kolektory płaskie cieczowe. Kolektory słoneczne stosuje się przede wszystkim do ogrzewania wody w domach. Zdarza się, że bardziej złożone instalacje z kolektorami słonecznymi służą do ogrzewania wody np. w basenach. Ze względu na niską efektywność takiej metody, w kolektorach słonecznych nie produkuje się energii elektrycznej, mimo, iż taka możliwość istnieje. Płynnie przechodząc do drugiego sposobu przetwarzania energii słonecznej, czyli zamiany na energię elektryczną, należy zaznajomić się z pojęciem, jakim jest fotowoltaika. Instalacje służące do konwersji promieniowania słonecznego na energię elektryczną noszą bowiem miano systemów fotowoltaicznych. Urządzenia te posiadają panele fotowoltaiczne, w ogniwach których zachodzi sam proces przetwarzania energii. Do prawidłowego funkcjonowania tego typu instalacji potrzebne są wspomagające elementy pomocnicze, czyli w tym wypadku osprzęt elektryczny.

Panele fotowoltaiczne - budowa i podstawowe parametry mechaniczne i elektryczne

Na budowę paneli słonecznych składają się ogniwa fotowoltaiczne, które odgrywają najważniejszą role w całym procesie konwersji energii. Ogniwa panelu fotowoltaicznego są umieszczone pomiędzy warstwami folii PET (politereftalanu etylenu), kopolimeru etylenu i EVA (octanu winylu). Dodatkowo zabezpieczane są one szybą z hartowanego szkła. Całość oprawiana jest w aluminiową ramę, chroniącą przed uszkodzeniami i gwarantującą trwałość. Obowiązkowym elementem dopełniającym jest puszka przełączeniowa, w której znajdują się kable umożliwiające połączenie ze sobą kilku modułów. Panele słoneczne charakteryzują się szeregiem parametrów, które powinno się szczegółowo sprawdzić przed podjęciem decyzji o wyborze odpowiedniego wariantu. Analizując parametry mechaniczne, do których zaliczają się wymiary, waga oraz wytrzymałość modułów fotowoltaicznych, warto więc decydować się na możliwie najlżejsze oraz najmniejsze rozwiązania. Pozwoli to w przyszłości uniknąć niepotrzebnych problemów, np. w kwestii nadmiernego obciążenia konstrukcji dachu. Jeżeli chodzi o wytrzymałość, należy unikać paneli o wartościach gorszych niż 5400/2400 Pa. Zapobiegnie to ewentualnym uszkodzeniom, które mogłyby powstać na skutek nadmiernego obciążenia modułu, wynikającego z niesprzyjających warunków atmosferycznych (pokrywa śnieżna, siła wiatru). Parametry elektryczne z kolei odnoszą się m.in. do mocy paneli, czyli maksymalnej możliwej ilości produkowanego prądu, sprawności, która informuje jaki odsetek energii słonecznej jest konwertowany na energię elektryczną, a także temperatury osiąganej przez panele fotowoltaiczne w trakcie pracy. Ponadto warto zwrócić uwagę na liniową gwarancję mocy deklarowaną przez producenta. Dzięki tej informacji dowiemy się, jaka jest minimalna efektywność panelu, którą osiągnie on w danym przedziale czasowym. W przypadku gdy rzeczywista efektywność modułu będzie odbiegała od tej, którą obiecuje producent, daje to możliwość ubiegania się o rekompensatę. Nie należy jednakże mylić liniowej gwarancji mocy z rzeczywistą gwarancją produktu.

Jak działają panele fotowoltaiczne, czyli zjawisko fotowoltaiczne

Po pierwsze, czynnikiem niezbędnym do tego, aby ów proces miał możliwość zajścia, jest promieniowanie słoneczne padające na ogniwo fotowoltaiczne. Jest to strumień cząsteczek, które posiadają pewną ilość energii. Elektrony znajdujące się na złączu tworzącym ogniwo, pochłaniają energię Słońca, w wyniku czego zostają wybite i krążą swobodnie w pierwszej warstwie złącza. Jednocześnie na drugiej warstwie zwiększa się liczba atomów, co generuje różnicę ładunków między dwoma warstwami, czyli prowadzi do powstania napięcia. Złącze w ogniwie pełni funkcję izolatora, zapobiegając powtórnemu połączeniu się swobodnych elektronów z atomami będącymi na oddzielnej warstwie. Podłączenie odbiornika do ogniwa powoduje zamknięcie się obwodu elektrycznego, a będący tego wynikiem uporządkowany ruch elektronów to właśnie owa energia elektryczna, czyli pożądany prąd. Natężenie wytworzonego prądu zależne jest bezpośrednio od powierzchni panelu fotowoltaicznego, a także od natężenia padających na niego promieni słonecznych. Otrzymany w ten sposób prąd najczęściej wykorzystywany jest do zasilania sprzętów domowych i stanowi doskonałą alternatywę dla konwencjonalnych źródeł energii elektrycznej, których użytkowanie na dłuższą metę skutkuje ogromnymi konsekwencjami w stosunku do otaczającego nas środowiska przyrodniczego. Cena fotowoltaiki jest naprawdę przystępna, biorąc pod uwagę ogrom korzyści wynikających z korzystania z odnawialnego źródła energii. Zależy ona od producenta modułu, jednak szacunkowo za dobrą instalację należy zapłacić od 4 do 6 tys. zł za 1 kWp. Koszty zwracają się średnio po kilku latach od założenia instalacji.
----------------

Czy warto inwestować w panele słoneczne?

Inwestowanie w oszczędność się dzisiaj opłaca. Jeśli jest to również droga do ekologicznego życia, to można powiedzieć, że warto na nią wkroczyć. Panele słoneczne to sposób na zmniejszenie kosztów energii, która służy do ocieplenia budynku, dlatego też zdecydowanie się na instalacje fotowoltaiczne jest po prostu dobrym pomysłem. Oferujemy Państwu usługi związane z zaprojektowaniem, sprzedażą i montażem systemu korzystania z energii słonecznej i zapewniamy, że każdy zestaw fotowoltaiczny od nas spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Czym jest panel słoneczny, a czym fotowoltaika?

Nauka o czerpaniu i przetwarzaniu promieni słonecznych w energię elektryczną to właśnie fotowoltaika. A panele fotowoltaiczne to elementy główne całej instalacji. Ogniwa fotowoltaiczne, czy inaczej jeszcze mówiąc, moduły świetlne, to elementy pobierające promienie słoneczne. Co jednak dzieje się z nimi dalej? Dzięki odpowiednio zaprojektowanemu systemowi promienie te zostają zmienione na energię cieplną, która ogrzewa docelowy budynek. Panele montowane są na dachu w ilości, jaka potrzebna jest do zaabsorbowania odpowiedniej ilości światła do późniejszego jego przetworzenia, jednakże jest to sprawa bardzo indywidualna i zależy od oczekiwać inwestora w kwestii mocy cieplnej i powierzchni, jaka ma być w ten sposób ogrzewana. Każda instalacja fotowoltaiczna będzie nieco inna, ale jej działanie będzie się opierało na tym samym.

Jak wygląda proces założenia instalacji fotowoltaicznej?

Przede wszystkim warto zaznaczyć, ze oferujemy Państwu kompleksową usługę założenia pełnej instalacji fotowoltaicznej, począwszy od zaprojektowania ilości potrzebnych ogniw fotowoltaicznych, po rozłożenie potrzebnego okablowania i ustawienie wszystkich niezbędnych elementów do poprawnego działania całego systemu. Panele słoneczne instalowane na dachu to podstawowy element każdej instalacji. Kolejnym z nich jest konstrukcja nośna, następnym przetwornica zwana również falownikiem i oczywiście pełne okablowanie. Do nas należy zapewnienie Państwu bezpieczeństwa. Każde ogniwo fotowoltaiczne jest przez nas sprawdzane. Panele fotowoltaiczne cena, których jest stosunkowo wysoka, muszą być najwyższej jakości, warto więc zainwestować w bezpieczny, sprawdzony montaż, jaki oferujemy.

Ogniwa fotowoltaiczne i sposób na zmniejszenie kosztów

Fotowoltaika ceny ma dosyć wysokie, jednakże koszt całej instalacji bardzo szybko się zwraca, dając dodatkowo świadomość oszczędzania nie tylko pieniędzy, ale również środowiska. Fotowoltaika opinie ma przede wszystkim pozytywne, dlatego nie należy się jej bać w żaden sposób. Inwestycja w tego rodzaju instalację, którą jesteśmy w stanie Państwu założyć, to doskonały plan na przyszłość. Nie warto bać się zachmurzeń i załamań pogodowych, gdyż w Polsce klimat i pogoda zdecydowanie pozwalają na swobodne korzystanie z energii słonecznej w taki sposób, aby ocieplenie budynku było optymalne. Aby jednak oszczędzić na całej instalacji, warto wiedzieć, że fotowoltaika dofinansowanie ma zapewnione między innymi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które wspierają w tym temacie zarówno osoby prywatne, jak i wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa oczekujące pomocy. Warto dowiedzieć się na ten temat więcej na stronach Funduszy. Oferujemy Państwu wsparcie również w zakresie doradztwa odnośnie do dofinansowania. Zapraszamy do kontaktu!