Panele słoneczne

Jednym z najlepszych i „najczystszych” metod pozyskiwania energii jest fotowoltaika. Dzięki tej dziedzinie techniki możemy skutecznie przetwarzać światło słoneczne na energię elektryczną. Dążymy do tego, by w przyszłości stało się to podstawowym źródłem energii każdego gospodarstwa domowego, ponieważ w ten sposób każdy z nas przyczyni się do skutecznej ochrony środowiska. Ogniwo fotowoltaiczne, zwane również słonecznym, jest zbudowane z półprzewodnika (najczęściej krzemowego), który zamienia fotony światła bezpośrednio na prąd elektryczny. Cienka warstwa półprzewodnika jest tak preparowana aby wytworzyła pole elektryczne pozytywne z jednej strony i negatywne z drugiej. Padające na fotoogniwo światło słoneczne wytrąca elektrony z atomów, a ponieważ warstwa półprzewodnika ma z jednej strony ładunek dodatni a z drugiej ujemny następuje ruch elektronów, czyli przepływ prądu elektrycznego. Do ogniwa podłączane jest urządzenie pobierające energię.

Nasza firma jako jedyna w Polsce postanowiła wspierać naszych klientów w kwestii utylizacji zużytych lub uszkodzonych paneli pv przez okres 10 lat od montażu instalacji oraz dla każdego nowego klienta oferuję usługę mycia paneli pv ( 1 mycie gratis ).

W jaki sposób działa Fotowoltaika?

Ogniwa fotowoltaiczne mogą pracować w połączeniu z siecią elektroenergetyczną lub w sieciach wydzielonych z wykorzystaniem akumulatorów. W jednym i drugim przypadku odpowiednie napięcie i częstotliwość prądu wymaganego przez odbiorniki zapewniają przetworniki prądu stałego na zmienny (inwertery).

Podstawową częścią instalacji są ogniwa fotowoltaiczne, w których różnica potencjału powstaje wskutek pochłaniania energii słonecznej na nie padającej. Dzieje się to w taki sposób, że energia słoneczna w postaci fotonu wybija elektrony z półprzewodnikowej płytki typu „n” (negative), które mogą przepływać do półprzewodnikowej płytki typu „p” (positive). Zjawisko jest znane od 1883 roku, od jego odkrycia przez francuskiego uczonego Becquerela, który w swoim ogniwie użył półprzewodnikowego selenu i złota. 

Zastosowanie paneli słonecznych:

  • w trudno dostępnych miejscach, gdzie nie ma sieci energetycznych
  • do produkcji prądu w elektrowniach słonecznych,
  • jako niezależne źródło energii dla pomp, przepompowni i linii produkcyjnych,
  • do zasilania urządzeń na statkach i łodziach oraz samochodach kempingowych,
  • w oświetlaniu billboardów i dużych reklam świetlnych (jest to o wiele tańszym rozwiązaniem)
  • jako pewne i niezależne źródło zasilania  w instalacjach alarmowych i TV przemysłowej,
  • w instalacjach oświetleniowych, w tym w oświetleniu pasów startowych na lotniskach,
  • przy zasilaniu nadajników radiowych, telewizyjnych, telekomunikacyjnych, BTS-ów itp.,
  • w domach mieszkalnych i domkach letniskowych – zasilanie całości lub części obiektu, zmniejszenie kosztów utrzymania.